สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านด่านหม่วน สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 73 เงิน 10 1. เด็กหญิงกัลยา  ทานาฤทัย
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  กุลบุตร
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กชายพลฐกร  จำปาลาว
2. เด็กชายพลฐกร  จำปาลาว
 
1. นางสาวจิณัฐตา  พงษ์กิ่ง