สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์) สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนโชติ  ศรีพลรส
2. เด็กหญิงอุไรรัตน์  แสนเพียง
 
1. นายอนันต์  ทาสา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายพิพัฒน์  สองศร
2. เด็กหญิงอนุภัทร  มุสะกะ
 
1. นายอนันต์  ทาสา
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 73 เงิน 15 1. เด็กชายทรงวุฒิ  ประทุมทอง
2. เด็กชายภานุวัฒน์  แสนเพียง
 
1. นายอนันต์  ทาสา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงนิฐาปะนี  วรรณา
2. เด็กหญิงอัญญา  จุใจล้ำ
 
1. นายอนันต์  ทาสา
2. นางสาวระพีพร  โกมลวิชญ์