สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนตะมุน สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 66 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงมลยรักษ์  เจริญราช
 
1. นางจรูญ  ดาผา
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 69 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงจิระนันทท์   ดาผา
2. เด็กหญิงชลธิชา   รูปช้าง
3. เด็กหญิงณัชชา   นามแก้ว
 
1. นางลำพูน   เรืองแสน