สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนชาด สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 61 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงพลอยวรินทร์   หันชะนะชัย
2. เด็กหญิงภรณ์ลดา   พิมนนท์
3. เด็กหญิงลภัสสร   ล้ออุดมสมเจริญ
 
1. นางสาวพัชริน   พิมพ์นนท์
2. นางวิภารัตน์   กาติวงศ์
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 68 ทองแดง 7 1. เด็กชายชัยณวัฒน์   สาลีเครือ
2. เด็กชายพีรพัฒน์   พิมพ์นนท์
 
1. นางสาวพัชริน   พิมพ์นนท์