สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนชาด สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 70.5 เงิน 14 1. เด็กชายณรงค์เดช   ไชยพันโท
2. เด็กหญิงศรีสุดา   เทพอาษา
3. เด็กหญิงศารยา   แพงจักร์
 
1. นางสาวพัชริน   พิมพ์นนท์
2. นางชมพูนท์   สุวรรณภาพ