สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงนงนุช   ทาใบศรี
2. เด็กหญิงมนัดติยา   มั่งคั่ง
 
1. นางมัลลิกา   ลามคำ
2. นางมัลลิกา   ลามคำ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 78.5 เงิน 11 1. เด็กหญิงฐิติมา  สุขสำราญ
 
1. นางนัฐชยพชร  คำนวน