สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 78 เงิน 13 1. เด็กหญิงปานทิพย์   แสวงทรัพย์
2. เด็กหญิงสมฤทัย   สุภนัก
 
1. นายวันชนะ   คงรอด
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงจาริยา   พงษ์ท้าว
2. เด็กหญิงณิชกมล   แก้วศรี
3. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ปัตพี
 
1. นางจันที   พิมพกันต์
2. นางจิตรา   พลศักดิ์