สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอมรพรรณ   อุทธาหรณ์
 
1. นางนารี   อรจุล
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 16 1. เด็กหญิงฌัชฏา   กำเนิดสิงห์
 
1. นายคำภา   ขุนทอง
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 80 ทอง 9 1. เด็กชายธนพล    ทันธิมา
2. เด็กหญิงปิยนุช   ดอนโคตรจันทร์
 
1. นายไพศาล    ใจเดี่ยว
2. นางเริงฤดี  ใจเดี่ยว