สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคำหาด สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 72.2 เงิน 5 1. เด็กชายวุฒิชัย  ใหญ่ผา
2. เด็กชายเอกมงคล  ขันสิงห์
 
1. นายบุญทัย  สุระมูล
2. นายเอกรัตน์  วงค์เคน