สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคันพะลาน สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 69 ทองแดง 15 1. เด็กชายทักษิณ  พิมพ์นนท์
 
1. นายสมบัติ  อำนาจวงศ์
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 25 1. เด็กชายวัฒนา  พิมพ์นนท์
2. เด็กหญิงศิวกร   เกตุวิบูลย์
 
1. นายสมบัติ  อำนาจวงค์
2. นายรังสิวุฒิ  ทัดวรพงษ์