สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านค้อ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  วงไชยา
2. เด็กหญิงพัชรพร  ลาพรมมา
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  ไชยวิเศษ
 
1. นายณรงค์   ขจัดมลทิน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 69 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงวิมลรัตน์  ขจัดมลทิน
 
1. นางสินสมุทร  อิ่มใจ
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงชัชธิดา  โล้คำ
2. เด็กหญิงพรสุดา  โจระสา
 
1. นายสมบัติ  พรมโสภา