สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านค้อ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 76 เงิน 13 1. เด็กหญิงชาลิดา    เหล่าผิง
 
1. นายณรงค์   ขจัดมลทิน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 78 เงิน 13 1. เด็กหญิงอัญชลี  ผ่านกลาง
 
1. นายณรงค์   ขจัดมลทิน
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนาวุฒิ   ปาหลา
2. เด็กชายนัฐวุฒิ   ประชุมแดง
 
1. นายเจริญชัย    มณีวรรณ