สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขุมคำ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 60 ทองแดง 14 1. เด็กชายกิตติชัย  ดวงพุฒ
2. เด็กชายจักรกฤษ  พรมสอน
3. เด็กชายณัชพล  คำพรม
4. เด็กชายณัฐพล  คล่องแคล่ว
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  ภาษี
6. เด็กชายเควิน  ไชยราช
 
1. นายปิยะวัฒน์  จำปาหอม
2. นางธัญพร  ชินวงศ์
3. นายเหลิน  ประชุมรักษ์
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 66 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงปาริชาติ  สิงกล้า
2. เด็กหญิงพิมพ์ดาว  โสมมา
3. เด็กหญิงมณีจันทร์  สมตัว
 
1. นายสมพร  เงาแจ้ง
2. นายปิยะวัฒน์  จำปาหอม