สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่าง สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงทิฆัมพร   กะมณี
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   ชาติแพงตา
3. เด็กชายสวัสดิ์   ปาระเคน
 
1. นายประสิทธิ์   นนท์ศิริ
2. นางปิ่นแก้ว   ธนาธิบดี
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงรัตนวดี   ดวงสี
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   กุมแก้ว
 
1. นางนภาพร   วรรณวัตร
2. นางมะลิ  เกษมสุข
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   กล่ำจีน
2. เด็กหญิงสุพรรณษา   ปิ่นตา
 
1. นายประสิทธิ์    นนท์ศิริ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง 9 1. เด็กหญิงจิราวรรณ   ประพรม
2. เด็กหญิงสุภาวดี  จารุจิตร
 
1. นายประสิทธิ์    นนท์ศิริ
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กชายปฐพิชญ์   วรรณรัตน์
2. เด็กชายสุทิวัส   อุทธา
 
1. นายดุรงค์ฤทธิ์   เสนาชัย
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87 ทอง 6 1. เด็กชายนันทพงษ์   ตงธิ
2. เด็กชายมังกร   บุตรจันทร์
3. เด็กชายอลงกต   สำเภา
 
1. นางนราพร   วรรณวัตร
2. นางมะลิ   เกษมสุข