สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงวิภาดา  ทองคำ
 
1. นางสาวสุภาดา  วงษ์สุนา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 37 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายศรัญวุฐิ  ทองใบ
2. เด็กชายอัศนี  ชมภูจันทร์
 
1. นางพิกุล  คุณพาที
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์   พิทักษ์
2. เด็กชายเอกภพ   พรหมกาญจน์
 
1. นางพิกุล   คุณพาที