สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงนัฐลดา   เพ็งสกุล
2. เด็กหญิงศุภรัตน์   ห่อดี
3. เด็กหญิงสุกัญญา   วามะขันธ์
 
1. นางพิกุล    คุณพาที
2. นางสาวสุภาดา   วงษ์สุนา