สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกุดยาลวน สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงพรรณิภา   ผักกูด
2. เด็กหญิงอนัญญา  อุทัยแบบ
 
1. นางสาวศันสนีย์  นนท์พละ
2. นางสาวพรรณพิศ  ประสาร
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์   ปาลา
2. เด็กหญิงอรชร    เรืองแสน
3. เด็กหญิงอรทัย   เรืองแสน
 
1. นางพรรณพิศ   ประสาร
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ปาลา
2. เด็กหญิงอรชร  เรืองแสน
3. เด็กหญิงอรทัย  เรืองแสน
 
1. นางสาวพรรณพิศ  ประสาร
2. นางสาวศันสนีย์  นนท์พละ