สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกึ่งพุทธกาล สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 60 ทองแดง 14 1. เด็กชายกิตติพร   กองพร
2. เด็กหญิงขวัญเนตร   บุหลัน
3. เด็กหญิงจิราภา   สองศร
4. เด็กหญิงจุฑาดา   เชื้อสิงห์
5. เด็กหญิงนวรัตน์   บัวสี
6. เด็กชายศุภนันท์   บุดดาพันธ์
 
1. นายชัยยงค์   บุญธรรม