สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกาบิน สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายวัฒนา   สีแปลก
2. เด็กชายสรศักดิ์   สีแปลก
 
1. นายเฉลิมพัฒน์   พรมจันทร์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงชลลดา   อิ่มมนตรี
 
1. นางสาวปรีญาพัชญ์   วีระโชตินิธิกุล