สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอีเติ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงวาสนา  ประสมพลอย
 
1. นายวิบูลย์  สุขเสริม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 16 1. นายวิชิต   กุดเหลา
2. นายสุทินัน   พูลทอง
 
1. นายกฤษณะ   ทูลประโคน
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายวิชิต   กุดเหลา
2. นายสุทินัน   พูลทอง
 
1. นายกฤษณะ   ทูลประโคน