สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแอมเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กชายทัพฟ้า   แพงรูป
2. เด็กชายธนภูมิ   สมพงษ์
 
1. นางนริศรา   อินทรเทศ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 69 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงอารียา   ธานี
 
1. นางสาวบุปผาวัน   สายเนตร
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 69 ทองแดง 7 1. เด็กชายสิทธิพงษ์   ศรีมะณี
2. เด็กหญิงสุทธิดา   เฉลิมศรี
3. เด็กหญิงเกษร   พันธ์สุข
 
1. นางนริศรา   อินทรเทศ
2. นายยอดชาย   อินทรเทศ