สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลแสงสุรีย์ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 87 ทอง 6 1. เด็กชายชัยวัฒน์   แก้วพรม
2. เด็กหญิงบัณฑิตา   แก้วพรม
3. เด็กชายวิชาญ   กุลบุตร
4. เด็กชายอภิชัย   เรือนพิมพ์
5. เด็กชายอำนวย   บรรทร
6. เด็กหญิงแก้วมณี   ดวงเดือน
 
1. นายพูนเกียรติ์   กลิ่นประทุมทิพย์