สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงพิจิตรา   แสงแดง
2. เด็กหญิงภัทราพร   ขุนทอง
3. เด็กหญิงอริยา   เพชรทิม
 
1. นางสาวศุทธินี   คุณบุตร
2. นายปรีชา  สุขกรมใส