สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองเต่าเพชรเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 67.25 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงพิรญาณ์  ภูพันนา
2. เด็กหญิงศิรินธิญาภรณ์  แก้วสุพรรณ
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  เกษรพันธ์
 
1. นางสาวภัทราวรรณ  ขันสุตะ
2. นางสุพัตรา  กุลบุตร