สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองเต่าเพชรเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนางน้อย  กุลสิงค์
2. เด็กหญิงรัษมี  พาสารี
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  สายรัตน์
 
1. นางสาวอัญชิษฐา  ทุมคำ
2. นางนัตตา  มณีวัน