สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแซ) สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 69 ทองแดง 7 1. เด็กชายนภัสสรพี  ระดมเล็ก
2. เด็กชายวีรวัฒน์  มีแจ้ง
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  ภาระ
 
1. นายวิทยา  สุภาษร
2. นางอรทัย  สุภาษร