สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเวียง(ตุอุปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธิติมา  สอนพรม
 
1. นางพัฒศรี  กาญจนคุณากร
 
2 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กชายพงษ์พิศุทธิ์  ศรีลับศรี
2. เด็กชายศุภชัย  สมศรี
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ศรีเจริญ
 
1. นางมาลา  ช่วยสุข
2. นางพัฒศรี  กาญจนคุณากร