สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดไชยมงคลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85.25 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิรภา   บัวทอง
2. เด็กชายธนวัฒน์   อุ่นใจ
3. เด็กหญิงพิชาภา   กองเสือ
4. เด็กหญิงวิชชุดา   บัวใหญ่รักษา
5. เด็กหญิงอริศรา   ทำธุระ
 
1. นายรชฎ   ผลบุญ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กชายจรณา   บุญซิต
2. เด็กหญิงฐิตินันท์   อาจอนงค์
3. เด็กหญิงนฤมล   สีมาโลฤทธิ์
4. เด็กหญิงพรหมพร   ขุ่ยภูมิ
5. เด็กหญิงอริสา   ดับพลิสซิส
 
1. นางสาวศรีอาภรณ์   พิลุน