สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80 ทอง 9 1. เด็กชายณัฐพล   ลำจอง
2. เด็กหญิงนิราภร  จันทร์แรม
3. เด็กชายภัทร   บรรณศรี
 
1. นางสาวเบญจวรรณ   สิมพงษ์
2. นางสาวกรกนก  ทองทับ