สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยฝ้าย สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงเพรชประกาย   น่วมทะนะ
 
1. นางแพงศรี  สิงห์ธรรม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงณัชชา   บุญถม
 
1. นางแพงศรี  สิงห์ธรรม
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 21 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงชลิตา   อานนท์
2. เด็กหญิงธันยธร   ศรีประเสริฐ์
3. เด็กหญิงวราพร   สิงห์คำ
 
1. นายปัญญา   ใจเอื้อ