สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยที สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กชายกฤษฎา  หัสนัย
2. เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์   ศิลปะ
3. เด็กหญิงปรายฝน   พิมสาร
 
1. นางขนิษฐา   แบนประชา
2. นางวรัญญา   บุญเอนก