สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ธรรมวิจิต
2. เด็กชายนันธวุฒิ  จิตประภาษ
3. เด็กชายอัษฎาวุธ  พรมลาย
 
1. นายนัฐพล  อ่อนตาม
2. นายสิทธิรัตน์  กองทอง