สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 69 ทองแดง 6 1. เด็กชายธนากูล  แสงอรุณ
2. เด็กชายวรชัย  สุขเสริม
 
1. นายอภิชาติ  แกะทอง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงน้ำหวาน  ทองคำ
 
1. นางวาริสาร์  พันธิ์โพธิ์
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  แก้วโท
2. เด็กชายสัตยา  ทองพรม
 
1. นางสาวประภาวดี  ประชุมเหล็ก