สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบั่ว สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธ˜เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜โ€ขเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปาริชาติ  อนาขันธ์
2. เด็กชายพณิช  ด่านลำมะจาก
3. เด็กชายอนุวัช  โพธิ์สุวรรณ
 
1. นายวิชชุวฒิ  ทัดแก้ว
2. นางสาวดัสรี  ครองยุติ
 
2 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤษศิริ  ใกล้แก้ว
2. เด็กชายจักนรินทร์  อินจำปา
3. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  ประสานสี
 
1. นายวิชชุวุฒิ  ทัดแก้ว
2. นางทิตติยา  อ่อนแก้ว
 
3 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทรงวุฒิ  ฉิมพลี
2. เด็กชายทรัพทวี  ฉิมพลี
3. เด็กหญิงสุธาธินี  ประสานสี
 
1. นางสาวสำราญ  การิสุข
2. นางภัทรวรรณ  ระหงษ์
 
4 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทศพล  สิถิระบุตร
2. เด็กหญิงสุทธิดา  บุญฉวี
3. เด็กหญิงสุนิดาพร  ฉิมพลี
 
1. นายยุทธศักดื์  จัมปะโสม
2. นายปัญญา  มีโชค
 
5 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัทรนันท์  แสงเหมาะ
2. เด็กหญิงศศิวิมล  กองพร
3. เด็กหญิงอรทัย  กาลวัน
 
1. นางสาวดัสรี  ครองยุติ
2. นายยุทธศักดิ์  จัมปะโสม
 
6 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงประวิณา  หวังบุญ
2. เด็กหญิงรัตนา  โคตอาษา
3. เด็กหญิงอนุธิดา  ฉิมพลี
 
1. นายยุทธศักดิ์  จัมปะโสม
2. นางสาวหทัยรัตน์  สุขนวล