สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบั่ว สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 61 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงภัทรนันท์  แสงเหมาะ
2. เด็กหญิงสุทธิดา  บุญฉวี
 
1. นางดัสรี  ครองยุติ
2. นางสาวพรพิมล  พิมพ์ศรีโคตร