สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองนกทา สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กชายนพรัตน์  พวงพันธ์
 
1. นางสาวดรุณี  หนูสะอาด
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน 15 1. เด็กหญิงชนากานต์  ขวบขุนทด
2. เด็กหญิงณพรรศา  วิเศษสมบัติ
3. เด็กหญิงสุชัญญา  ชินดา
 
1. นางลาภิศ  โคตรวันทา