สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 8 1. เด็กหญิงกฤติมา  กล้าหาญ
 
1. นางพัชรานันท์  ผลแก้ว
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  อุสารัมย์
2. เด็กหญิงนิติกานต์  สุที
3. เด็กหญิงสุรัชนีย์  สุภาพ
4. เด็กหญิงเขมจิรา  เครือคำ
5. เด็กชายเอมวิตร  จันทร์แรม
 
1. นายธนิสศักดิ์  โพธิปัตย์
2. นางสาวนริศรา  อุตส่าห์