สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสองคอน สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 84 ทอง 10 1. เด็กชายสิทธิ์ศักดิ์   คำชมภู
2. เด็กชายแก้วอุดร  นามศรี
 
1. นายเรืองประทิน    เขียวสด
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงกุลยา   เผือกผกา
2. เด็กหญิงเกวลิน   เผือกผกา
 
1. นางสาวสุพรรณี   สีสุวะ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 11 1. เด็กชายพัชรพล   ชิณกธรรม
 
1. นางพัชนี   สมตัว