สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสร้างโพน สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปรางค์ธิวา  ชาวเวียง
2. เด็กหญิงอารยา  ใจเด็ด
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  ชาวเวียง
 
1. นายเตรียมชัย  ช้อยชด
2. นางสาวจุฑารัตน์  อุทาพันธ์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 7 1. เด็กชายคอม  กรินรักษ์
 
1. นายเตรียมชัย  ช้อยชด
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  โคตรสมพงษ์
 
1. นางสาวธาชิรญาณ์  เรืองสา