สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 16 1. เด็กหญิงพรนภัส  จันทร์ย้อย
2. เด็กชายพลวัตร  ฝ่ายคำตา
 
1. นางสุภาณี  อัมพาพันธ์
2. นายสมบูรณ์  วันนา