สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กชายกิตติพันธ์  สาไชยัต
2. เด็กชายวงศ์กร  แจ่มใส
3. เด็กชายอนุวัฒน์  อเนกา
 
1. นายสถาพร  ทาตระกูล
2. นางนิภารัตน์  วรรณวัตร
 
2 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลิตา  คงเจริญ
2. เด็กหญิงบุญจิรา  บุญคุณ
3. เด็กหญิงศุภนุช  เพ็งเขียว
 
1. นางสาวอรชร  สายธนู
2. นางสาวกรณิกา  ปูคะทา
 
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงนันทนา  พรมจันทร์
2. เด็กชายรัฐภูมิ  สีทา
3. เด็กชายสุรเทพ  ช่วยณรงค์
 
1. นายสถาพร  ทาตระกูล
2. นายยุทธนา  อ่อนแก้ว