สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 75.8 เงิน 15    
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกชมนพร  นามแสง
2. เด็กหญิงพรทิพย์  นาคะวงศ์
3. เด็กหญิงยุพิน  พูลสว่าง
4. เด็กหญิงวราลักษณ์  บ้งพรม
5. เด็กชายวันเฉลิม  สีแหล้
6. เด็กชายวิริยะ  อ้วนโคตร
 
1. นายสิทธิเดช  สุทธิโท
2. นายวิจิตร  โคระรัตน์