สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพะลอง สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายบัญชา  ยุวบุตร
2. เด็กหญิงพิมพ์ใจ  ไตรงาม
3. เด็กชายพีรพล  สร้อยสาวะ
 
1. นายพรชัย  เกษร
2. นางวันเพ็ญ  เกษร