สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโปร่งเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84 ทอง 9 1. เด็กชายณัฐกรณ์   เขียวสด
2. เด็กหญิงภัทรธิดา   ไชยนาม
3. เด็กหญิงสุธาสินี   ยาหอม
 
1. นายเฉลิมพล   สุทธิกุล
2. นางนภารัตน์   เสริมทรัพย์