สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโป่งเป้า สาขาบ้านคำจ้าว สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 76 เงิน 12 1. เด็กหญิงวิยะรี  พินธุรัก
 
1. นางสาวพรรณภา  จันทร์ปุ่ม
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กชายธนากร  ยาหอม
2. เด็กชายธีระพงษ์  จิ๋วแก้ว
3. เด็กชายพนมกร  ธงชัยเวชกุล
 
1. นายโสนง  ปราบภัย
2. นายวัฒนพงษ์  สุธรรมวง
 
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กชายวรากร  คนเที่ยง
2. เด็กชายเกรียงไกร  บุญเรือง
 
1. นายวัฒนพงษ์  สุธรรมวงค์