สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเป้า (รัฐราษฎ์บำรุง) สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  บุญกว้าง
 
1. นางนิตยา  เพียวงศ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงมาริษา  สุธรรมมา
2. เด็กหญิงอนุชิตา  พบที่พัก
3. เด็กหญิงแพรดาว  ขนันเสียง
 
1. นางพัฒนาพร  ทองลอง
2. นางสาวรวีวรรณ  หมั้นทรัพย์