สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตระการพืชผล สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กชายวิษนุ  รื่นเริง
 
1. นางบุญส่ง  คงฉันท์มิตรกุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 63 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกมลชนก  วังวงศ์
2. เด็กหญิงณัฐพร  แก้วลี
3. เด็กหญิงปุณยนุช  ช่วยโสภา
 
1. นางณพัฐอร  โคตพงษ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคมชาญ  คำหาญ
 
1. นางจำนง  มาเหลา