สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบก สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงรพีพร    พงษ์พรต
2. เด็กหญิงลลิตา   แก้วชารี
3. เด็กชายวาทภัทร    พิมพ์พันธ์
 
1. นางสาวนัฏฐา   นามเสนา
2. นางบัวสอน   ถ้ำหิน