สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายธีระศักดิ์  อินทร์หอม
2. เด็กชายวิษณุพงษ์  บุญเนา
 
1. นายสิทธิศักดิ์  ชาวเมืองโขง