สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาไฮ(มิตรภาพที่145) สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง 7 1. เด็กชายธีรภัทร  ศรีราชา
 
1. นายชวีระยุทธ  สาระ
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงนลินี  สิงห์โต
2. เด็กหญิงปัณนิชา  สนทอง
3. เด็กหญิงราตรี  ห่อทรัพย์
 
1. นายปิยณัฐ  ปาลาพงศ์